เรียนรู้ สร้างสรรค์ สานความพอเพียง

ห้องการเรียนรู้


ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสามพราน


 ห้องสมุดฯได้จัดพื้นที่ห้องต่างๆ สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรมและจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน ดังนี้

ห้องโถงเป็นที่ประดิษฐาน องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง

เป็นสถานที่ที่แสดงให้ทราบว่า ห้องสมุดแห่งนี้เกิดขึ้นจากบารมีของหลวงพ่อวัดไร่ขิง เพราะเงินที่สร้างเกิดจากศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิงกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ดังนั้นสัญลักษณ์ของห้องสมุดแห่งนี้จึงมีองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ศึกษาและสร้างจิตสำนึก ในการเป็นผู้มีคุณธรรมและการเป็น ผู้ให้แก่ผู้อื่น 
    ห้องเฉลิมพระเกียรติ
เป็นห้องที่จัดทำเพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นห้องสำหรับประทับ ภายในห้องประกอบด้วยประวัติและผลงานของพระองค์ท่าน สิ่งที่เป็นจุดเด่นของห้องนี้คือ ได้แสดงผลงานช่างสิบหมู่ ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ นอกจากนี้ ภายในและภายนอกห้องได้เขียนภาพศิลปะลายไทย ที่มีคุณค่าหลายแขนง ซึ่งหาดูได้ยากจากที่อื่น
ห้องหนังสือทั่วไป

เป็นห้องที่บรรจุหนังสือทุกประเภทเพื่อให้ประชาชนได้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่าย มีที่นั่งอ่านสบาย สงบ เป็นห้องที่กว้างที่สุด ให้บริการผู้อ่านได้จำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสามพราน

ขอเชิญ...เข้าชมห้องการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องสมุดฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมที่น่าสนใจของห้องสมุดประชาชนฯ
ประจำเดือน

 
*  นิทรรศการและกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล

*  กิจกรรม แชะ แชร์

*  กิจกรรมระบายสีพาเพลิน

* กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่เป็นประจำในวันพฤหัสบดี

* กิจกรรมสำหรับส.ว.ทุกวันที่ 18 ของเดือน